Tietoa koulutuksista

Yhden aihekokonaisuuden koulutuksen kesto on 1,5 h. Kaksi aihekokonaisuutta on kestoltaan 3 h. Kokopäivän koulutuksessa käsitellään kaikki aihekokonaisuudet, mutta luonnollisesti hieman tiivistettynä. Myös yhteiselle keskustelulle ja kysymyksille varataan aikaa jokaisen koulutuksen yhteyteen. 

Alustus koulutuksien aihekokonaisuuksista

Saattohoitotyö käytännössä

Saattohoitotyö käytännössä käsittelee aihetta, miten hyvät hoitotyön kulmakivet rakennetaan onnistuneelle saattohoidolle. Koulutuksessa keskitytään niihin hoitotyön periaatteisiin, joita onnistuneessa saattohoidossa tarvitaan.

Vuorovaikutuksen merkitys hoitotyössä

Vuorovaikutuksen merkitys hoitotyössä käsittelee niitä keinoja, joita tarvitaan luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamisessa, sen ylläpitämisessä ja turvallisuuden luomisessa palliatiivisessa hoidossa olevan ihmisen, hänen läheistensä ja häntä hoitavan henkilöstön välille.

Hoitajan oma jaksaminen

Viimeisessä koulutusosiossa tarkastellaan keinoja millä hoitotyöntekijä voi lisätä omaa voimaantumistaan ja saada työniloa palliatiivisessa hoidossa olevien ihmisten hoitamisesta. Tässä koulutusosiossa tarkastellaan koulutuksen, työnohjauksen ja yhteistyön merkitystä eri toimijoiden- ja työyksiköiden henkilöstön välillä.

Hyvä- ja ajantasainen oirehoito

Hyvä ja ajantasainen oirehoito käsittelee puolestaan käytännön hoitotyön keinoja, joilla vakavasti sairaan- ja kuolevan ihmisen oireita voidaan helpottaa. Koulutuksessa myös sivutaan psykososiaalisen tuen keinoja ja mahdollisuuksia auttaa palliatiivisessa hoidossa olevaa ihmistä- ja hänen läheisiään kohtaamaan sairauden tuomia haasteita elämässään.

Toivon merkitys

Toivon olemus sävyttää koko palliatiivista hoitotyötä. Tämän koulutusosion tarkoituksena on tarkastella toivon olemassaoloa, sen erilaisia vivahteita ja muuntumista palliatiivisen hoidon matkalla. Tavoitteena on lisätä hoitotyöntekijän ymmärrystä toivon monimuotoisuudesta ja rohkaista keskustelemaan palliatiivisessa hoidossa olevan ihmisen kanssa hänen ajatuksistaan, toiveistaan ja tarpeistaan.

Palliatiiviseen hoitoon voitte tarkemmin tutustua Palliatiivinentalo.fi sivustolla, jonka löydät terveyskylä.fi sivustolta.