Saattohoidon ytimessä

Hyvät yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat, hoitoyksiköiden esimiehet ja vastuusairaanhoitajat

Haluaisitteko vahvistaa henkilöstönne osaamista palliatiivisesta -ja saattohoidosta?
Tähän vastauksena tarjoan asiakaslähtöistä- ja käytännönläheistä koulutusta palliatiivisesta- ja saattohoitotyöstä.
Koulutuspaketti sisältää viisi aihekokonaisuutta, joista voitte valita tarpeellisinta sisältöä oman työyksikkönne hoitohenkilökunnan tarpeisiin.

Koulutusaiheet

• Saattohoidon ytimessä, saattohoitotyö käytännössä

• Hyvä- ja ajantasainen oirehoito, hoitotyönkeinot osana hyvää kokonaishoitoa

• Kuolevan ihmisen ja hänen läheisensä kohtaaminen, vuorovaikutuksen merkitys hoitotyössä

• Toivon merkitys ja sen ylläpitäminen kuolevan ihmisen ja hänen läheisensä hoidossa

• Hoitajan oma jaksaminen, moniammatillisuuden hyödyntäminen ja verkostoitumisen merkitys saattohoitopotilaan hoitotyössä